Blandat inlägg om bostad, mopsar och kod

Photo by Burst on Pexels.com

Ett blandat inlägg där jag pratar om allt möjligt, men som vanligt är det bostad och Grand Danois som gäller eller så. Och lite om Majken. Och programmering!

Att bo dyrt och billigt på samma gång – hur är det möjligt?

Jag har upptäckt att min lilla skokartong till bostad är både dyr och billig på samma gång, och sen går jag grundligt igenom mina nuvarande tankar kring BoKloks kommande bostadsprojekt i Skåne.