Att bo dyrt och billigt på samma gång – hur är det möjligt?

Jag har upptäckt att min lilla skokartong till bostad är både dyr och billig på samma gång, och sen går jag grundligt igenom mina nuvarande tankar kring BoKloks kommande bostadsprojekt i Skåne.